12 سی دی ورزشی به لیست اضافه شد

با سلام

در اسپورت سی دی دات پرشین بلاگ دات آی آر مدام منتظر ارائه سی دی های جدید ورزشی باشید.

09122058457

09176900765

با ما تماس بگیرید

 

1456- در هر سنی اندامی متناسب و شگفت انگیز داشته باشید توسط خانم دنیسه آئوستین- 50 دقیقه- در 1 سی دی

1457- پیاده روی ریتمیک در منزل توسط خانم دنیسه آئوستین- 38دقیقه- در 1 سی دی

1458- پیلاتس برای همه توسط خانم دنیسه آئوستین- 51دقیقه- در 1 سی دی

1459- پیلاتس برای تنه و پاین تنه توسط خانم دنیسه آئوستین- 56دقیقه- در 1 سی دی

1460- تمرینات ایروبیک قلبی عروقی توسط خانم دنیسه آئوستین- 43دقیقه- در 1 سی دی

1461- تمرینات ایروبیک قلبی عروقی(کاردیو) توسط خانم دنیسه آئوستین- 44دقیقه- در 1 سی دی

1462- تمرینات ایروبیک سطح مبتدی توسط خانم دنیسه آئوستین- 34دقیقه- در 1 سی دی

1463- تمرینات دانس ایروبیک توسط خانم دنیسه آئوستین- 43دقیقه- در 1 سی دی

1464- تمرینات دانس ایروبیک قلبی عروقی(ایروبیک پیشرفته) توسط خانم دنیسه آئوستین- 40دقیقه- در 1 سی دی

1465- تمرینات کششی و انعطاف پذیری توسط خانم دنیسه آئوستین- 38دقیقه- در 1 سی دی

1466- تمرینات کششی و مقاومتی با تمرینات یوگا توسط خانم دنیسه آئوستین- 58دقیقه- در 1 سی دی

1467- تمرینات تقویتی عضلات ناحیه شکم توسط خانم دنیسه آئوستین- 53دقیقه- در 1 سی دی

/ 0 نظر / 98 بازدید